Logo

Doctorate POS-DRU
Investeşte în OAMENI

   Cauta   
   
     
 
     
       
 
   Meniu     
 
  Prezentare
  Obiective
  Legături utile
  Evenimente
  Anunţuri
   
       
   Conectare     
 
Utilizator:

Parola:


Ati uitat detaliile?
   
       
   Limba     
   Română   English     
       

Obiective

Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-20013
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uninunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro

Obiectivul general:

  • Pregătirea resursei umane înalt calificate în vederea pregătirii unui corp de cadre didactice pentru învăţământul superior şi pentru cercetare foarte bine pregătit, care să vină în sprijinul creşterii competitivităţii economice, în spiritul dezvoltării durabile bazate pe cunoaştere în conformitate cu obiectivele Strategiei Lisabona şi cu obiectivul general al programului Operaţional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane.

Obiectivele specifice:

  • Susţinerea financiara a unui anumit număr de doctoranzi, cu scopul atragerii unui număr cât mai mare de participanţi la programele doctorale oferite de către universitate, cu motivarea atât a unei cariere universitare ulterioare, cât şi a activităţii post-doctorale de cercetare, inovare şi dezvoltare, cu relevanţă ştiinţifică locală şi internaţională, pentru domeniile eligibile.
  • Dezvoltarea unor module complementare de pregătire a doctoranzilor vizând managementul proiectelor, elaborarea şi redactarea lucrărilor ştiinţifice, conceperea proiectelor de cercetare, însuşirea principiilor generale care fundamentează conceptul de dezvoltare durabilă cu aplicabilitate în domenii economice şi sociale;
  • Dezvoltarea mobilităţii academice pentru doctoranzi în vederea atragerii unui număr cât mai mare de specialişti cu înalta calificare în activitatea de cercetarea ştiinţifică si/sau învăţământul universitar, inclusiv prin stagii şi vizite de lucru, având ca scop creşterea calităţii învăţământului superior şi a Şcolii Doctorale;
  • Îmbunătăţirea performanţelor Şcolii Doctorale prin asigurarea accesului doctoranzilor la programele doctorale competitive, întemeiate pe o abordare interdisciplinară, pe o mobilitate crescută transnaţională, inclusiv prin facilitarea obţinerii de diplome în co-tutelă, precum şi prin efectuarea unor stagii de studii doctorale într-un centru universitar/cercetare din Uniunea Europeană;
  • Asigurarea participării doctoranzilor la manifestări ştiinţifice, dezbateri, seminarii interne şi internaţionale.

 

Manager proiect,
Prof.univ.dr.ing. Ovidiu TIŢA

*

 
 
Valid XHTML 1.0 Transitional   Valid CSS!  
© 2019 - Doctorate POS-DRU
 
       
Continutul acestui material nu reprezintă in mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.